Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 20. ročník Zimné plávanie - BRATISLAVA DUNAJ 2019


Memoriál Jozefa Makaia
BRATISLAVA DUNAJ
nedeľa 13. januára 2019

Priatelia otužilci, aj túto otužileckú sezónu organizujeme zimné plávanie vo vodách našej veľrieky Dunaj. Plávať budeme popri brehu a krížom cez tok.

Ďalšie informácie TU

P R O P O Z Í C I E
20. ročník - zimného plávania
BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 13.1. 2019

A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Ing. Ľubomír Klimek
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Termín prihlášok do:7.1.2019 vrátane úhrady štartovného na účet
ĽMB SK38 0900 0000 0001 7570 6283 vedený v Slovenskej sporiteľni
Adresa prihlášok:
e-mail: magdalena.chuda@upcmail.sk,
mobil: +421 902 197 141
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
dátum narodenia
mobilný telefón
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
Usporiadateľ si vyhradzuje právo povoliť alebo nepovoliť účasť na podujatí.
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok - z petržalskej strany na bratislavskú

PLAVCI CEZ TOK MUSIA ABSOLVOVAŤ PLAVECKÚ KVALIFIKÁCIU
Miesto a čas konania kvalifikačných plavieb bude priebežne zverejňovaný na hlavnej stránke ĽMB.
Pokyny pre kvalifikáciu DUNAJ 2019

Štartovné:15,- EUR (nečlenovia oddielu ĽMB)
10,- EUR (členovia oddielu ĽMB)
20,- EUR registrácia na mieste podujatia (členovia aj nečlenovia oddielu ĽMB)
V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.

Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele. Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci. tzn. tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu. Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity nie staršie ako 1 rok. Potvrdenie musí obsahovať variantu formulácie: „XY je schopný absolvovať zimné plávanie v stojatých vodách a riečnych tokoch“.
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov

D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť.)
• Po štarte plavcov cez tok a po ich priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja, na pokyn organizátora, plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavanie disciplíny a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

Ako sa pripraviť na Dunaj

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krátke video z 16. ročníka - Dunaj -2014".


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 31. 12. 2018 | 4175 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.