Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 19. ročník Zimné plávanie - BRATISLAVA DUNAJ 2018


BRATISLAVA DUNAJ
nedeľa 7.01.2018

Z dôvodu predpokladanej vysokej hladiny našej veľrieky Dunaj (600 cm) je

PLAVBA ZRUŠENÁ PLAVBA ZRUŠENÁ

Takto to vyzeralo 6.1.2018 o 10:00, výška 620 cmTakto to vyzeralo 5.1.2018 o 10:00, výška 450 cm
Náhradný termín bude v predstihu oznámený.

PODROBNÉ INFORMÁCIE TU


2.1.2018
Športovotechnická komisia schválila nasledovný zoznam plavcov pre preplavbu rieky Dunaj - 2018:

2x cez tok:
Šupa Robo, Šugar Martin

1x cez tok:
Kirschner Alex, Záriš Dušan, Klein Martin, Murinak Peter, Csomor Dávid, Figura Richard, Révo Michal, Šimko Marek, Kovács Kornel, Tkáč Peter, Walzel Ernest

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE!!
Hore uvedeným plavcom z bezpečnostného hľadiska vôbec neodporúčame plávať v SENCI na Troch kráľov, nakoľko hneď na druhý deň plávate cez tok Dunaja. Je dôležité, aby ste boli zregenerovaní a plní energie, lebo sa od Vás očakáva náročný výkon.

Za porozumenie ďakujeme

Váš realizačný team LMB

Športovotechnická komisia schválila nasledovný zoznam plavcov pre preplavbu rieky Dunaj - 2018:

2x cez tok:
Šupa Robo, Šugar Martin

1x cez tok:
Kirschner Alex, Záriš Dušan, Klein Martin, Murinak Peter, Csomor Dávid, Figura Richard, Révo Michal, Šimko Marek, Kovács Kornel, Tkáč Peter, Walzel Ernest

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE!!
Hore uvedeným plavcom z bezpečnostného hľadiska vôbec neodporúčame plávať v SENCI na Troch kráľov, nakoľko hneď na druhý deň plávate cez tok Dunaja. Je dôležité, aby ste boli zregenerovaní a plní energie, lebo sa od Vás očakáva náročný výkon.

Za porozumenie ďakujeme

Váš realizačný team LMBP R O P O Z Í C I E
19. ročník - zimného plávania

BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 7.1. 2018


A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Ing. Ľubomír Klimek
Termín prihlášok:31.12.2017 včítane úhrady štartovného na účet ĽMB
SK38 0900 0000 0001 7570 6283 vedený v Slovenskej sporiteľni
(Registrácia po termíne len so súhlasom výboru ĽMB!)
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Adresa prihlášok:Magdalena Chudá - Meteorová 5, 821 02 Bratislava
e-mail: magdalena.chuda@chello.sk,
mobil: 0902197141, pevná linka: 02/20795205
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
rok narodenia
mobilný telefón
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
Usporiadateľ si vyhradzuje právo povoliť alebo nepovoliť účasť na podujatí.
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok - z petržalskej strany na bratislavskú

Štartovné:15,- EUR nečlenovia oddielu ĽMB
10,- EUR členovia oddielu ĽMB
19,- EUR registrácia na mieste podujatia (členovia aj nečlenovia oddielu ĽMB)
V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.

Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele. Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci. tzn. tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu. Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity nie staršie ako 1 rok. Potvrdenie musí obsahovať variantu formulácie: „XY je schopný absolvovať zimné plávanie v stojatých vodách a riečnych tokoch“.
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov

D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť.)
• Po štarte plavcov cez tok a po ich priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja, na pokyn organizátora, plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavanie disciplíny a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

Ako sa pripraviť na Dunaj

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krátke video z 16. ročníka - Dunaj -2014".


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 04. 01. 2018 | 3842 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.