Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Výročná členská schôdza OZ ĽMB - 2014

Koncom apríla sme oficíálne ukončili minulú otužileckú plaveckú sezónu členskou schôdzou. Krátkym zápisom Vám priblížime obsah schôdze.


Celý príspevok


VČS otvoril Ľ. Klimek a privítal prítomných členov ĽMB. Vo výročnej správe zhodnotil činnosť OZ za predchádzajúce obdobie s dôrazom na prehĺbenie otužilosti v športovom otužovaní, ako aj v diaľkovom plávaní.

Vyzdvihol športové otužilecké úsilie J.Makai a G.Lauermannovej – účastníkov majstrovstiev sveta v zimnom plávaní vo Fínsku. Okrem iného poďakoval poskytovateľom 2 % zo závislej činnosti, finančných darov a všetkým, ktorí aktívne podporujú OZ.
Vyhodnotenie otužileckého ročníka 2013/2014 predložil predseda ŠTK R.Hlatký.

Putovný pohár Ľadové Medvede, Bratislava získala Margita Lauermannová.

ČS bola oboznámená s čerpaním rozpočtu za rok 2013 - predniesla M.Chudá

ČS bola oboznámená s návrhom rozpočtu na rok 2014– predniesla M. Chudá

Predseda ĽKlimek predložil vypracovaný návrh kalendára otužileckých a diaľkoplaveckých podujatí na sezónu 2014/2015. Počnúc touto sezónou bude kalendár začínať diaľkoplaveckými podujatiami.

M.Chudá predniesla návrh ČS /bolo dohodnuté na VVˇ/, aby členský príspevok na rok 2015 bol v sume 10 Eur, žiaci a dôchodcovia bez vedľajšieho príjmu 5 EUR..
Členská schôdza schválila:

p- výročnú správu

- čerpanie rozpočtu za rok 2013

- návrh rozpočtu na rok 2014

- kalendár otužileckých podujatí na sezónu 2014/2015

- členské na rok 2015 v sume 10 EUR, žiaci a dôchodcovia bez vedľajšieho príjmu 5 EUR
Po ukončení ČS sa Ľ. Klimek poďakoval všetkým za účasť.

Výťazka putovného pohára ľadových medveďov Bratislava za sezónu 2013-14 Gitka Lauermanová


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 05. 05. 2014 | 1819 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.