Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 10. ročník stretnutia otužilcov ŽILINA 2017

TucniakyZilina


pohľad do kalendára otužileckých podujatí v sezóne 2016/2017 ukazuje, že v nedeľu 12.februára by sme sa mali stretnúť v Žiline na X. ročníku stretnutia otužilcov.
Celá pozvánka


STRETNUTIE SLOVENSKÝCH OTUŽILCOV ŽILINA 2017
X. ročník


Dátum: 12.februára, 2017
Miesto: Vodné dielo Žilina
Uzávierka prihlasovania: 7.2.2017 na tucniaky.zilina@gmail.com
(meno, priezvisko, klub, dátum narodenia)
Prezentácia plavcov: 12.00 - 13.30 Spojená škola, Rosinská 4,
GPS N 49° 12, 4242, E 018° 16, 0674
Štartovné: 2€ , neprihlásení 5€
Počet plavcov: max. 200 . Prípadné naplnenie počtu bude avizované na našej stránke (www.tucniaky-zilina.webnode.sk) v kolónke AKTUALITY
Presun na Vodné dielo: 13.40 (cca 1,5 km)
Charakter podujatia: nesúťažné plávanie na ľubovoľnú vzdialenosť
Trate: pláva sa v toku Váhu rovnobežne (cca 5 - 10m) s brehom vyznačené budú vzdialenosti 100, 250, 350, 500, 750 a 1000 metrov
Návrat na miesto štartu: po vlastných
Vstup i výstup z vody: náročnejší, po hrubých kameňoch (ako na Dunaji)
Bezpečnosť: vzhľadom na priestorové i časové podmienky vstupu do vody a veľké rozptýlenie plavcov na hladine nie je možné zabezpečiť vodnú záchrannú službu, ktorá by pokryla celý priestor. Každý účastník pláva na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať bezpečnostné pokyny organizátora. Vhodné sú individuálne bezpečnostné prostriedky akéhokoľvek druhu. Podujatie je určené len pre plavcov !

Po doplávaní odvoz autobusom a autami na miesto prezentácie, kde bude pre kaž dého plavca pripravené obvyklé pohostenie.

vyhodnotenie podujatia: cca 15.00, tombola, voľná zábava

Na vašu návštevu sa tešia pozývatelia


Organizačné pokyny


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 05. 02. 2017 | 1426 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.