Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 19. ročník Zimné plávanie - BRATISLAVA DUNAJ 2017


BRATISLAVA DUNAJ
Nedeľa 8. januára 2017

Priatelia otužilci, aj túto sezónu organizujeme zimné plávanie vo vodách našej veľrieky Dunaj. Plávať budeme popri brehu a 2x krížom cez tok.

Začiatok roka 2017 je v znamení nízkych teplôt vzduchu, vody a nízkeho stavu hladiny Dunaja a preto bude tohtoročné plávanie obzvlášť náročné. Bude to výzva pre organizátorov a tak tiež pre samotných plavcov. Preto vás organizačný výbor žiada o maximálnu disciplinovanosť a časovú dôslednosť.

DODRŽTE ČAS PREZENTÁCIEMeteorologická predpoveď na 8.1.2017:
Rýchlosť vetra: 22 km/h zo severu
Teplota vody:+0.1°C až +1.0°C.
Teplota vzduchu: -6°C pocitová -12°C
Výška hladiny: 270cm
Rýchlosť toku: 3.2 km/h

7.1.2017 Organizačný výbor odporúča:

Dostavte sa včas na registráciu v čase od 12:00 do 13:00
Každý plavec na 1km si zabezpečí prenesenie oblečenia z miesta nástupu plavby do cieľa.

Presný časový harmonogram:

13:00 - Koniec registrácie
13:30 - Inštruktáž pre plávanie
13:45 - Prezlečenie do plaveckých úborov (Plavky, plavecká obuv, plavecká čiapka, klubové tričko, mikina - pre slávnostný nástup)
13:50 - Presun na slávnostný nástup
14:00 - Slávnostný nástup
14:05 - Presun plavcov na 1000 m (cca 10 min presun, vyzlečenie do plaviek, zostup po schodoch k vode)
14:10 - Začiatok plávania plavcov 2x cez tok
14:15 - Začiatok plávania plavcov 1x cez tok z Petržalky
14:20 - Začiatok plávania plavcov na 1000 m popri brehu
14:35 - Ukončenie plávania

Pre úspešný a bezpečný priebeh našej spoločnej akcie vás žiadame o včasné nástupy a disciplínu. Chceme zabrániť zbytočnému ochladzovaniu organizmu v tomto náročnom veternom a chladnom prostredí pri jednotlivých nástupoch.

Organizačný výbor vám ďakuje.

5.1.2017 Športovo technická komisia uzatvorila zoznam plavcov:
2x cez tok: Šupa, Nyari
1x cez tok: Ivanič, Papež, Baričáková, Ostrochovský, Dočkal, Jánska, Šugár, Košecký, Štrait
ďalšie aktuálne informácie TU

SHMU - Stav hladiny Dunaja v Bratislave


Bližšie informácie nájdete ďalej v priložených propozíciach.
P R O P O Z Í C I E
19. ročník - zimného plávania

BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 8.1. 2017


A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Ing. Ľubomír Klimek
Termín prihlášok:do 4.1.2017 (Registrácia po termíne len so súhlasom výboru ĽMB!)
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Adresa prihlášok:Magdalena Chudá - Meteorová 5, 821 02 Bratislava
e-mail: magdalena.chuda@chello.sk,
mobil: 0902197141, pevná linka: 02/20795205
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
rok narodenia
mobilný telefón
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
Usporiadateľ si vyhradzuje právo povoliť alebo nepovoliť účasť na podujatí.
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok - z petržalskej strany na bratislavskú
Štartovné:8,- EUR členovia oddielu ĽMB
13,- EUR nečlenovia oddielu ĽMB
16,- EUR registrácia na mieste podujatia (členovia aj nečlenovia oddielu ĽMB)
V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.
Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele. Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci. tzn. tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu. Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity nie staršie ako 1 rok. Potvrdenie musí obsahovať variantu formulácie: „XY je schopný absolvovať zimné plávanie v stojatých vodách a riečnych tokoch“.
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov
D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť.)
• Po štarte plavcov cez tok a po ich priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja, na pokyn organizátora, plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavať disciplínu a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

Ako sa pripraviť na Dunaj

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krátke video z 16. ročníka - Dunaj -2014".


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 07. 01. 2017 | 3327 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.