Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Dunaj Gabčíkovo - 2014

Gabcikovo-2013-Csarda Táto zimná sezóna bola atypická ako po minulé roky - teplá a bez vodných zrážok. Sme zvedavý, čo nám Dunaj pripravil tento rok.

Celý článok

Oproti minulému roku sme sa v Gabčíkove stretli o 12 dní neskôr a za krásnej slnečnej teplej nedele pri starom toku Dunaja - Gabčíkovskom prístave vi -Hullám csárde. Dunaj je "pomalý" voda má neuveriteľných +11.4°C a vzduch +20°C. Vonku v areálu Csárdy už divoko klokoce miestna špecialita - rybacia polievka, ktorá nám po odplávaní určite bude chutiť.

V tomto teplom slnečnom dni sa v Csarde zišlo 42 plavcov. O 14. hodine na parkovisku sme slávnostným nástupom zablahoželali Jožkovi Makaiovi k športovému úspechu na majstrovstvách sveta v zimnom plávaní a jubilantom Ice a Blažejovi k ich narodeninám.

Dnes sme si naplánovali dve trate 250 a 1 000m. Väčšina plavcov sa presunula na začiatok 1 000m trate proti prúdu Dunaja. Kedže dnes bol tok Dunaja kľudný a hladina vody nízka, tak sme sa rozhodli skoro všetci zaplávať na opačnú stranu. V strede rieky bola voda po pás, tak sme si museli dávať pozor aby sme si neodreli kolená o dno. Po odplávaní 1000 m úseku sme si plavbu zopakovali ešte jeden krát.

V csárde sme sa osušili, a pochutnali na perfektnej rybacej polievke - halászle. Bez tejto výbornej "hullán csárda halászle" si už nevieme predstaviť ukončenie zimnej časti otužovania a začiatok letnej časti vytrvalostného plávania.

Dunaj bol a vždy je iný. Nikdy sa neopakuje. A práve táto jeho vlastnosť nám vždy imponuje a do nás všetkých plavcov vlieva chuť si ho znova a znova užiť a postupne zvyšovať osobné športové ciele. Teší nás, že sa k nášmu združeniu aj v priebehu sezóny pripávajú nový členovia (Zlatopieskové Delfíny, jednotlivci od SĽM), ktorých oslovujú naše akcie, ktoré sú zamerané na aktívne otužilecké plávanie spolu s trochou dobrodružstva.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Lelovicsovi a personálu csárdy za fantastickú atmosféru a občerstvenie.

Na záver mi dovoľte Vám poďakovať za záujem a podporu našich otužileckých akcií.
Srdečne Vás všetkých záujemcov o diaľkové vytrvalostné plávanie pozývame na podujatia, ktoré naše združenie Ľadových medveďov Bratislava v spoluprácii s ĽM Dun.Lužná bude poriadať od Apríla do Októbra v lokalite Malá a Veľká voda - Košariská pri Dunajskej Lužnej. Termíny sú vypísané v kalendári podujatí. Bližšie informácie budú zverejnené formou pozvánok.

Dunaju, Gabčíkovu, studenej vode a plavcom otužilcom "NAZDAR"


Ľubomír Klimek

Fotogaléria v Picasa.

Krátke video z tohtoročnej akcie".Späť

| Autor: Lubomir | Vydané dňa 06. 04. 2014 | 2830 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.