PF 2012

Autor: mazo <mazo(at)ladovemedvede.sk>, Téma: Zimné plávanie, Vydané dňa: 02. 01. 2012

Otužilci – Ľadové Medvede, Bratislava želajú všetkým ľuďom dobrej vôle v Novom roku 2012 pevné zdravie, šťastie a spokojnosť.